Firmast

  Peaprojekteerimine

  Ehitusprojektid

  Detailplaneeringud

  Energiamärgised

  Tehtud projektid

  Kontakt

 
 

Peaprojekteerimine


Ehitusprojekt võib koosneda mitu osadest:
 1. Arhitektuurne projekt
 2. Ehituskonstruketsioonide projekt
 3. Veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekt
 4. Küte ja ventilatsiooni projekt
 5. Soosjusõlme või katlaruumi projekt
 6. Välisvõrkude projektid
 7. Teeprojekt
 8. Liikluskorralduse projekt
 9. Tuleohutuse projekt
 10. jne
Samuti võivad osutuda vajalikuks ka järgmised tööd ja uurngud:
 1. Geodeetiline alusplaan
 2. Ehitusgeoloogilised uuringud
 3. Puistu hinnang
 4. jne
Kõik need tööd teevad erinevad spetsialistid reeglina erinevatest firmadest. Peatöövõtja ülesanne on spetsialistide töö suunamine ja koordineerimine.